News

Riidanratkaisun ammattilainen Risto Riikonen liittyy boutique-toimistomme vahvuuteen (news in Finnish)

7.8.2018

Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme toivottaa asianajaja Risto Riikosen tervetulleeksi boutique-toimistomme vahvuuteen. Risto siirtyy toimistoomme Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä, jossa hän toimi riidanratkaisuun erikoistuneena asianajajana noin kahdeksan vuotta.

Risto avustaa toimistomme kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita riitojen ja konfliktien kaikissa vaiheissa riidan ennaltaehkäisystä ja sovinnolliseen ratkaisuun tähtäävistä neuvotteluista varsinaisiin prosesseihin ja tuomioiden täytäntöönpanoon.

Riston osaamisalueeseen kuuluvat oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät sekä asiakkaidemme neuvominen insolvenssitilanteissa. Hän on toiminut menestyksekkäästi asiamiehenä lukuisissa välimiesmenettelyissä sekä tuomioistuimissa käydyissä riita-asioissa. Ristolla on myös merkittävää kokemusta laajoista ja vaativista rikosoikeudenkäynneistä ja niihin liittyvistä tutkinnoista.

Riston laaja-alainen kokemus ja erityisosaaminen liittyvät osakas-, yhteistyö-, palvelu- ja vuokrasopimuksia koskeviin vahingonkorvausasioihin ja muihin erimielisyystilanteisiin, yhtiöoikeuteen, yhtiöiden maksukyvyttömyydestä johtuviin riita- tai rikosasioihin, ympäristövastuisiin sekä rakentamiseen. Ristolla on myös laaja-alaista kokemusta kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausprosesseista useissa eri oikeusasteissa.