News

Risto Riikonen on kutsuttu Mentula & Väätäinen Asianajotoimiston uudeksi osakkaaksi 1.5.2019 alkaen. (News in Finnish)

6.5.2019

Asianajaja Risto Riikosella, 37, on laaja kokemus yritysten välisistä oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä. Hän on työskennellyt Mentula & Väätäisellä Counsel -lakimiehenä elokuusta 2018 lukien ja tätä ennen hän työskenteli toisen liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimiston riidanratkaisupraktiikassa. Risto on toiminut asiamiehenä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä riidoissa ja välimiesmenettelyissä. Hän on työskennellyt koko uransa ajan vaativien riita-asioiden parissa. Hän on erikoistunut kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvausasioihin, sopimuserimielisyyksiin sekä osakeyhtiöriitoihin. Lisäksi Risto hoitaa paljon maksukyvyttömyystilanteisiin ja rakentamiseen liittyviä riitoja sekä talousrikosasioita.

”Osakkuus Mentula & Väätäisellä on erittäin hyvä ja oikea askel urallani. Boutiquetoimiston toiminnassa on kyse asianajajien osaamisesta ja erikoistumisesta osaamisalueilleen. Osaavassa ympäristössä on mielekästä työskennellä ja samalla tästä hyötyvät asiakkaat, joille asianajopalveluita tarjoamme. Boutique-toimistot ovat selvästi asianajoalan kasvava trendi, jossa haluan olla terävimmässä kärjessä mukana”, Risto Riikonen kertoo.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Ristosta toimistoomme uuden osakkaan. Riston tulo toimiston osakkaaksi vahvistaa ja syventää osaamistamme ja riidanratkaisuun liittyvää palveluvalikoimaamme. Selkeästi erikoistunut boutique-toimisto pystyy palvelemaan asiakkaita erilaisissa kilpailuoikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa tuottaen asiakkaille lisäarvoa. Toiminnallemme on ominaista käytännönläheinen toimintatapa ja pyrkimys löytää ratkaisu asiakkaidemme liiketoiminnassa esille tuleviin kysymyksiin ja ongelmiin. Tarvittaessa puolustamme asiakkaidemme oikeuksia ja etuja oikeudenkäynneissä halutun päämäärän saavuttamiseksi”, toteavat toimiston perustajaosakkaat Arttu Mentula ja Tapio Väätäinen.
Mentula